• News

News

COMPLETED …

RADISSON BLU SCANDIDAVIA HOTEL ∗∗∗∗, OSLO, NORSKO
BREAKFAST RESTAURANT, LOBBY AND RECEPTION AREA, MEETING & EVENTS AREA

Novinky

DOKONČENO …

RADISSON BLU SCANDIDAVIA HOTEL ∗∗∗∗, OSLO, NORSKO
BREAKFAST RESTAURANT, LOBBY AND RECEPTION AREA, MEETING & EVENTS AREA

PRODUCTS

TOODLE NOODLE

kids friendly design

Learn more on toodle-noodle.com

 

 

 

 

Contact

ADDRESS

INTER-PRO CZ, s.r.o.
U Kyjovky 3891/10
695 01  Hodonín
Czech Republic

+420 518 343 773-4

info@interprocz.cz
www.interprocz.cz

ID no:     25532987
VAT no:  CZ25532987

The company is registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno
Selection C, File No. 31134, dated June 30, 1998.

INTER-PRO TEAM


Marek Zdařil
CEO, Sales Manager
mzdaril@interprocz.cz

Ing. Tomáš Zdařil

CAD Manager
tzdaril@interprocz.cz

Veronika Zdařilová
Accountant
zdarilova@interprocz.cz

Ing. Karel Adam

Production Manager
adam@interprocz.cz

Miroslav Trcala

Purchasing Manager
trcala@interprocz.cz

Petr Žajdlík

Projects Assistant
zajdlik@interprocz.cz

Home

INTER-PRO CZ, s.r.o. was founded by Josef Zdařil in 1998 in Hodonín. He thus fulfilled his dream to work in a company producing furniture of high quality where the air was scented with wood. He started production on a small scale, with only a few employees. Within a few years, the company grew significantly and new technologies were purchased.
Today, the whole family is involved in the operation of the company and following the family tradition, it continues to build the company’s reputation on solid foundations.
INTER-PRO CZ, s.r.o. is a company of medium size and employs more than 30 people in the region. Its locale near the borders with Slovakia enables the company to choose from the best specialists, joiners and cabinet makers from both sides of the river Morava.

Services

CONSULTATIONS

We are happy to hear any requests or suggestions you may have. With the help of our experts we will assist you in solving all aspects of the future interior in question.

DESIGN

Using photorealistic 3D visualizations (sample) you will be able to see how the proposed interior will look down to the smallest detail. We will prepare several options to help you decide.

selecting material

Before the start of production, we will prepare samples of materials. We will recommend what finishes would be best for your interior.

production

The actual furniture is made in our production hall. This gives you an opportunity to visit us and see how your new furniture is being made anytime.

COMPLETE INTERIOR FURNISHINGS

We provide complete furnishings of interiors, including floor coverings, interior textiles, appliances of renowned brands, lighting, metal and glass components and other home accessories.

STRUCTURAL ALTERATIONS

In case the layout of the new interior will require structural alterations, we will be happy to assist you with this phase of the project as well.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

The furniture will be assembled by the same group of our employees who made it.

Each production group takes on personal responsibility for the work, which gives you a guarantee of quality and professionalism.

 

PRODUKTY

TOODLE NOODLE

Nábytek pro děti TOODLE NOODLE.

Veškeré informace o projektu a kontakt na
toodle-noodle.com

 

Služby

_MG_9406

KONZULTACE

Rádi vyslechneme v šechny vaše požadavky a náměty. Ve spolupráci s našimi odborníky Vám pomůžeme vyřešit veškeré aspekty budoucího interiéru.

NÁVRH

Pomocí fotorealistických  3D vizualizací (ukázky)  uvidíte, jak bude navrhovaný interiér vypadat do nejmenšího detailu. Připravíme několik variant, abychom Vám usnadnili rozhodování.

VÝBĚR MATERIÁLU

Před zahájením výroby, připravíme vzorky materiálů. Doporučíme, jaké možnosti povrchové úpravy jsou pro váš interiér nejvhodnější.
20130910_105925

VÝROBA

Samotná výroba probíhá v naší výrobní hale. Díky tomu máte možnost, nás kdykoliv navštívit a prohlédnout si, jak váš nový nábytek vzniká.

Komplexní vybavení interiéru

Zajistíme komplexní vybavení interiéru včetně podlahových krytin, bytových textilií, spotřebičů renomovaných značek, osvětlení, kovových i skleněných prvků a jiných bytových doplňků.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

V případě, že dispoziční řešení nového interiéru bude vyžadovat stavební úpravy, rádi pomůžeme i s touto fází realizace projektu.
Bez názvu

MONTÁŽ A INSTALACE

Montáž nábytku provede stejná skupina našich pracovníků, která jej vyráběla. Osobní odpovědnost konkrétní výrobní skupiny dává záruku kvality a profesionálního zpracování.

 

 

About us

THE COMPANY INTER-PRO CZ, S.R.O. IS A CZECH MANUFACTURER OF FURNITURE FOCUSING ON CUSTOM MADE INTERIORS.

IT HAS BECOME AN IMPORTANT SUPPLIER OF INTERIORS IN THE CZECH REPUBLIC SINCE ITS ESTABLISHMENT IN 1998.

HISTORY

INTER-PRO CZ, s.r.o. was founded by Josef Zdařil in 1998 in Hodonín. He thus fulfilled his dream to work in a company producing furniture of high quality where the air was scented with wood. He started production on a small scale, with only a few employees. Within a few years, the company grew significantly and new technologies were purchased.

Today, the whole family is involved in the operation of the company and following the family tradition, it continues to build the company’s reputation on solid foundations.

INTER-PRO CZ, s.r.o. is a company of medium size and employs more than 30 people in the region. Its locale near the borders with Slovakia enables the company to choose from the best specialists, joiners and cabinet makers from both sides of the river Morava.

PHILOSOPHY

In INTER-PRO CZ, s.r.o. we strive to achieve perfection, it is our primary challenge. We do everything in our power to produce furniture of the highest quality. 100% quality and perfect workmanship is seen in our work every day.

PRODUCTION

We provide bespoke service. You decide what we will make, from selecting the design and materials to choosing the place your items will go.

All furniture is made at our production facility using modern technologies. We carefully monitor all stages of production.

When selecting materials, we place great emphasis on achieving the highest quality and ensuring environmental friendliness.
Each commission is treated individually. One production team works on each commission from design to installation and handover.

O nás

Společnost INTER-PRO CZ, s.r.o. je  český výrobce nábytku  zaměřený na zakázkovou výrobu interiérů.
Od svého vzniku v roce 1998 se stala  významným dodavatelem interiérů v České republice.

Historie

Společnost INTER-PRO CZ, s.r.o. byla založena v Hodoníně v roce 1998
panem Josefem Zdařilem, který si tak splnil svůj sen, pracovat ve firmě  provoněné dřevem, vyrábějící kvalitní nábytek. Začínal v malé výrobě s několika zaměstnanci. Během několika let pod jeho vedením se firma několikanásobně rozrostla a byly nakoupeny nové technologie.

Dnes je již do řízení a chodu společnosti zapojena celá rodina, která pokračuje v rodinné tradici a na pevných základech buduje dobré jméno firmy.

INTER-PRO CZ, s.r.o. patří mezi středně velké firmy a v regionu zaměstnává více než 30 zaměstnanců. Díky blízkosti česko-slovenských hranic si může vybírat ty nejlepší odborníky, stolaře a truhláře z obou břehů řeky Moravy.


Filozofie


V INTER-PRO CZ, s.r.o. se snažíme o hledání dokonalosti, která je pro nás tou nejdůležitější výzvou. Vše podřizujeme snaze vyrábět nejkvalitnější nábytek. Dokonalé řemeslné zpracování a stoprocentní kvalita je to, na čem každý den pracujeme.

Výroba

Naše výroba je zakázková. O všem co vyrobíme, rozhodujete Vy.
Od zvoleného stylu, přes použité materiály až po uplatnění v prostoru.
Veškerý nábytek vyrábíme v našem výrobním areálu s moderním technologickým zařízením. Pečlivě kontrolujeme všechny fáze výroby.

Při výběru použitých materiálů klademe důraz na nejvyšší kvalitu a ekologickou nezávadnost.

Každé zakázce věnujeme individuální péči. Její realizaci zajišťuje jedna výrobní skupina od projektu až po montáž a předání.

 

 

Kontakt

INTER-PRO CZ, s.r.o.

U Kyjovky 3891/10
695 01  Hodonín
Česká republika

+420 518 343 773-4

info@interprocz.cz
www.interprocz.cz

 IČ     25532987
DIČ  CZ25532987

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského
soudu v Brně, Oddíl C, vložka 31134 ze dne 30.06.1998

NÁŠ TÝM

Marek Zdařil

jednatel
mzdaril@interprocz.cz

Ing. Karel Adam

manažer výroby
adam@interprocz.cz

Veronika Zdařilová

účetní
zdarilova@interprocz.cz

Miroslav Trcala

manažer nákupu
trcala@interprocz.cz

Petr Žajdlík, DiS

příprava zakázek
zajdlik@interprocz.cz

Ing. Vladan Odstrčil

příprava zakázek
odstrcil@interprocz.cz

Petra Zdařilová

obchodní referentka
pzdarilova@interprocz.cz

DÍKY PODPOŘE Z FONDU OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST MŮŽE INTER-PRO CZ, S.R.O. REALIZOVAT ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ AREÁLU FIRMY.

Globální cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu v areálu podniku INTER-PRO CZ, s.r.o. (administrativní budova, výrobní hala).
Snížení spotřeby el. energie, snížení energií na vytápění, snížení finanční náročnosti provozu.

Úvodní stránka

Jsme INTER-PRO CZ, s.r.o.    výrobce nábytku zaměřený na zakázkovou výrobu interiérů.

Na českém trhu působíme již více než 20 let.

Za tuto dobu jsme se stali předními dodavateli interiérů nejen v České republice.

3D visualizations

TOGETHER WITH THE INTERIOR DESIGNERS, ING. IGOR VALACHOVIČ AND ING. JOSEF POLÁŠEK, WE CREATE INTERIORS ACCORDING TO THESE VISUALIZATIONS.

3D vizualizace

SPOLEČNĚ S BYTOVÝMI DESIGNÉRY ING. IGOREM VALACHOVIČEM A ING. JOSEFEM POLÁŠKEM REALIZUJEME INTERIÉRY DLE TĚCHTO VIZUALIZACÍ.


AUTOR: Ing. JOSEF POLÁŠEK
AUTOR: Ing. JOSEF POLÁŠEK
AUTOR: Ing. JOSEF POLÁŠEK
AUTOR: Ing. Josef Polášek
AUTOR: Ing. JOSEF POLÁŠEK
AUTOR: Ing. JOSEF POLÁŠEK
AUTOR: Ing. IGOR VALACHOVIČ
AUTOR: Ing. IGOR VALACHOVIČ
AUTOR: Ing. IGOR VALACHOVIČ
AUTOR: Ing. IGOR VALACHOVIČ
AUTOR: Ing. IGOR VALACHOVIČ